den minste fyren vestregionendimmer to control luminosity of lights

15 kommuner vest for Oslo
strikke rett maske vridd

justering av ikea hengsler Kultur som samarbeidsplatform

kontrollsenteret for hormoner Vestregionens kommuner har lenge samarbeidet om kultur. Ved ulike prosjekter og arrangement løftes det regionale særpreget frem og kulturen synliggjøres. Vi er spesielt opptatt av kulturens betydning for folkehelsa.